„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“ (Hérakleitos)
HERBALISMUS ELEKTROHERBALISMUS F-SCAN3 OBERON EFT ODBLOKY
 

  Mentální odblokování

   Je faktem, že naše mysl může silně ovlivňovat tělo a může se tak stát příčinou našich fyzických potíží a  nemocí. Je skvělé, že tuto skutečnost již prověřují vědci a výzkumníci a tak může být toto tvrzení podloženo i vědecky. Norman Cousins ve své knize „Nejdůležitější je hlava: Biologie naděje“ dokumentuje práci na Kalifornské univerzitě v Los Angeles i jinde, která pomohla rozvinout nové odvětví lékařského výzkumu nazvané jako psychoneuroimunologie, interakce mezi myslí a mozkem a imunitním systémem. MUDr. Bernie Siegel v knihách „Láska, medicína a zázraky“ a „Mír, láska a uzdravení“ rovněž popisuje vzájemný vztah mezí myslí, tělem a obrovský léčivý potenciál, kterého je pomocí tohoto spojení dosaženo.
     „Uklidit a vysmýčit“ pouze naši fyzickou schránku nestačí, proto jsme hledali možnosti, jak pracovat s myslí, která blokuje uskutečňovat naše přání a žít život tak, jak bychom si přáli. Blokující programy a strachy  máme uloženy ve svém podvědomí, mohou být z minula, z dětství, ze školy, od rodičů, kamarádů atd. Ty jsou příčinou, proč máme nedostatek sebedůvěry, problémy s učením a komunikací, problémy s podnikáním či v zaměstnání, vztahové a  finanční potíže, konflikty s ostatními. V konečném důsledku pak přicházejí nemoci. Nenechte si svoje strachy, obavy a problémy  přerůst přes hlavu a přijďte dřív, než přijde nemoc.
 
      Zbavíme Vás zátěže uložené ve Vašem podvědomí. Při naší práci vyžíváme znalosti Univerzálních zákonitostí,  souvislosti a zkušenosti v mezilidských vztazích. Zapojujeme do práce energii a intuitivní techniky. Objasňujeme omezení a souvislosti. Používáme kineziologický test pro zjištění pravdy o tom, co si  skutečně myslíme.