Nemoc není přítomnost čehosi špatného, ale nepřítomnost čehosi podstatného. (Dr. Bernard Jensen)
IRIDOLOGIE DARKFIELD F-SCAN3 OBERON  INTUITIVNÍ ANALÝZA

  Praktická Iridologie
Oko Janky Známé rčení říká, že oko je oknem do naší duše. Pohledem iridologie je však také mapou lidského těla. Genetický typ oční konstituce odhaluje naše slabá a silná místa, která jsme zdědili po našich rodičích a prarodičích. Můžeme tak být připraveni na potenciální rizika, která lze ovlivnit životním stylem. Vše souvisí se vším a i oko je propojeno s jinými částmi našeho těla a všechny orgány mají i v duhovce svou projekci, obdobně jako třeba reflexní body na plosce nohy. Oslabení orgánu se může projevit jako uvolnění vláken duhovky a vznik trhliny (tzv. laguny), změna tvaru duhovky a panenky, změna projasnění duhovky atd. Oko tak může signalizovat skryté příčiny projevujících se obtíží a dispozice k nim.  
to by šlo Pro lepší představu toho, jak by to mohlo fungovat je nejlépe najít nějaký příměr - přirovnání. I když každé, jak se říká, kulhá, zkusme si představit třeba raketoplán a jeho cockpit (tedy kabinu pilotů) na jehož displaye a "budíky" řídící systém pilotům signalizuje stav všech důležitých součástí letadla - od motorů či palivové soustavy až po klapky, čidla, podvozek, atd.
Takže hlavní úlohou těchto "zobrazovačů" je poskytnout pasivní zpětnou vazbu posádce tak, aby znala okamžitý stav stroje a mohla případně včas reagovat na příslušný signál o nějaké závadě nebo dysfunkci. Docela příhodné, že? Je totiž pak jen na pilotovi, zdali bude reagovat například na signál o příliš vysoké teplotě motoru č.4 nebo to "nechá plavat".
 
0708091011121314 Pro "fajnšmekry" něco z iridologické historie z našeho archivu: obtahy z časopisu ASTRO před více než 20-ti lety. Nečiníme si žádného nároku na jakýkoli prospěch z uveřejnění těchto informací a snad tím ani nepoškodíme ničí oprávněný zájem.