„Jsou dvě hlavní příčiny nemocí: 1.Přítomnost znečišťujících chemických látek v těle 2.Přítomnost parazitů, bakterií a virů (a jejich vývojových stádií) v těle“.  (Dr. Hulda Regher Clark)
HERBALISMUS ELEKTROHERBALISMUS F-SCAN3 OBERON EFT ODBLOKY
 

   Elektroherbalismus
     Přítomnost patogenu v živém organismu se vždy nějakým způsobem projevuje. Vzhledem k tomu, že tyto organismy parazitují na svém hostiteli, způsobují mu celou škálu obtíží, od změny metabolických a jiných fyziologických procesů až po změny chování, nálad, omezení funkce i úplnou dysfunkci důležitých orgánů atd. V běžné praxi se zjišťuje přítomnost jejich metabolických a chemických stop, nebo se kultivují z odebraných tělních tekutin a vzorků. Patogenní organismy však mají různá vývojová stádia, při kterých mohou migrovat celým organismem včetně tkání, nebo být dokonale ukryté v tolik diskutovaných ložiscích.
   Nicola Tesla tvrdil, že všechno co ve vesmíru existuje má charakteristickou frekvenci, která se dá moderními elektronickými prostředky zjistit. Srovnáním s databází se potom dá s vysokou pravděpodobností určit typ patogenu. Každý takový organismus má kromě své vitální frekvence tzv. mortální frekvenci, při jejímž použití se dá cíleně usmrtit.
  
Miliardy dolarů byly investovány do výzkumu zbraňových systémů vyvíjených na základě těchto skutečností. Naštěstí existují vědci, kteří se tyto poznatky snaží aplikovat jiným způsobem a zpřístupnit je všem, kteří mají to štěstí a o těchto možnostech se dozví.
   Obecně by se dala tato problematika rozdělit do dvou fází: pasivní a aktivní, přičemž v pasivní fázi se
frekvenční analýzou detekuje přítomnost hledaných patogenních organizmů a v aktivní fázi pak frekvenční depatogenizací tyto eliminovat.
 
  200-300

400-450
Frekvenční analýza
   v našich podmínkách je k frekvenční analýze používán přístroj švýcarské společnosti TB-ELECTRONICS GmbH s označením F-SCAN 3, který díky softwerové aplikaci sloužící k ovládání zařízení poskytuje i hodnotný grafický výstup a kvalitativně omezený výstup komparací s integrovanou databází.
 
  RPZ 14 Frekvenční depatogenizace
   za účelem aktivní eliminace patogenních organismů je u nás implementován plazmový generátor RPZ-14 české splečnosti Z-Technology s.r.o., který je zdrojem přísně diskrétního elektromagnetického vlnění a je, podle nám dostupných informací, zřejmě nejefektivnějším zařízením svého druhu na světě.
  Vlastní depatogenizace je založena na
fyzikálním principu rezonance biologických oscilátorů buzené  elektromagnetickým vlněním  z plazmového generátoru.
 
  ...A takto to "funguje"   
 
 
I plazmový generátor má svůj nový prostor.