„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“ (Hérakleitos)
HERBALISMUS ELEKTROHERBALISMUS F-SCAN3 OBERON EFT ODBLOKY
 

  Emotional Freedom Techniques - EFT

   
Podrobnější informace o EFT a možnostech vzdělávání jsou k dispozici na webu Institutu energetické psychologie Z.Katayama
 
Zdroj: http://b2badvancedmedia.teamaag.com
EFT navrhl a vytvořil  stanfordský inženýr Gary Craig a vycházel při tom z techniky TFT (Thought Field Therapy) dr. Rogera Callahana. Původně byla tato metoda určena k práci s negativními emocemi. Dnes ji používáme také v oblasti fyzických problémů.

Zdroj: http://www.saludterapia.com  
 

 

EFT je založeno na objevu, že  příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému tzn., že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému. Pokud nemůže energie plynule proudit, dochází ke zkratům ovlivňující naše emoční pohodlí a zdraví.  Představte si potok zanesený napadaným listím a větvemi – znemožní to jeho přirozený tok.

 
 

Při terapii EFT dochází k opravě tohoto přerušení, což má za následek vymizení nebo výrazné zmírnění potíží klienta. Tato metoda je rychlá, efektivní (uvádí se účinnost až 90%).


  

Jak terapie EFT probíhá?

Sezení trvá zpravidla 60 minut. Klient se cíleným rozhovorem za použití prvků neurolingvistického programování zaměří na emoční problém, který jej trápí (pochybnost, strach…) a současně terapeut aplikuje EFT – tzn. jemně poklepává prsty na EFT body (na obličeji, rukou…). Při poklepávání klient opakuje frázi, která reprezentuje zjištěný problém. Kombinací těchto složek tzn. zaměření na problém, verbalizace, a poklepávání dochází k harmonizaci energetického systému a uvolnění emočního napětí.
Přestože je základní aplikace snadná, pro dosažení úspěchu je nutné správné zacílení na příčinu problému.


Co je možné EFT řešit?


Fobie, strachy, traumata, deprese, porozchodové a porozvodové stavy, bolesti, úzkosti, hněv, agresi, vztek, závislosti, alergie, nespavost, neplodnost, potíže ve vztazích, pocity méněcennosti, snižování hmotnosti, finanční bloky, alergie, nízké sebevědomí, zlepšení výkonnosti…


Proč metodu EFT?


Je efektivní.
Je rychlá.
Je bezpečná.
Má trvalý účinek, při odstranění všech aspektů problému.
Řeší příčinu.
Můžeme ji použít na jakýkoli problém.
Nevyužívá žádné léky ani pomůcky.
EFT funguje i když jí nevěříte.
 
Cena  je 800 Kč za hodinu výkonu terapie.

 

 
 

Jen je potřeba chtít něco změnit a hlavně začít!

Potřebujete pomoct nebo poradit?  Objednejte se na konzultaci. ZDE