Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat co se ti nechce.   (Mark Twain)

H   Acidobazická (ne)rovnováha
Acidobazická (ne)rovnováha Cizorodé látky Patogenní organismy Strava Emoce  
 
     
  Říká se "Košile bližší než kabát" a smyslem tohoto rčení je snad stanovení jakési hierarchie na žebříčku hodnot. Jak košili, tak i kabát, si však pořizujeme především proto, abychom poskytli ochranu i komfort tomu nejdůležitějšímu uvnitř. Košili i kabátu při soustavném nošení, čas od času, dopřejeme nutnou údržbu - však to důvěrně známe. Jakou údržbu však poskytujeme tomu nejdůležitějšímu ....?
 
 

„V podstatě jste vlastně to, co jíte a jste tak mladí (nebo tak staří) jak se cítíte.

Můžeme být staří ve třiceti a můžeme být mladí v sedmdesáti.

Stav těla vyjadřuje jakým psychickým a fyzickým vlivům bylo v minulosti vystaveno.“

Toto jsou slova jednoho z nejvýznamnějších lékařů Spojených států amerických Dr. Normana W. Wolkera, zabývajícího se zdravím a výživou. Jako první poukázal na zdraví podporující účinek ovocných a zeleninových šťáv. Sám se dožil 99 let.

Metabolické procesy v našem těle jsou neustálou interakcí mezi kyselinami a zásadami. Tělo má přirozené mechanismy tuto rovnováhu udržovat. Díky tzv. pufrům jsme schopni zvládnout i nárazový nárůst kyselosti, ale nejsme schopni jej zvládat trvale. Zásoby alkalizujících látek, sloužících jako tyto pufry (nárazníky) se s postupem času pomalu, ale jistě vyčerpávají, pokud nejsou průběžně obnovovány. Ideální pro náš organismus by bylo, získávat potřebné množství zásaditých minerálů s potravou. Potíž je v tom, že  v ovoci a zelenině ubývá těchto látek v důsledku ochuzení půdy o tyto minerály, znečištěného ovzduší, kyselých dešťů  a dalších faktorů. Stálým nárůstem oxidu uhličitého v atmosféře, kde ve spojení s vodou vzniká kyselina uhličitá,  dochází ke vzniku kyselých dešťů, čímž se překyseluje půda a ta ztrácí zásobu alkalických minerálů.

Grafy nárůstu CO2 v atmosféře:

 

V prvním grafu je dlouhodobý vývoj dle koncentrací v ledové kůře doplněný o soudobá měření na Mauna Loa (prehistorické výkyvy reprezentují doby ledové (je naprosto zřejmé, že současná situace naprosto překračuje veškeré prehistorické extrémy) - Zrdoj: http://www.zmescience.com

Ve druhém grafu je detailnější pohled na "alarmující" vývoj v posledních desetiletích. Zdroj: http://news.mongabay.com

Pokud máte zájem o další variace téhož, pak třeba takto.

V souvislosti s překyselením se hovoří i o zhoubném bujení. Doc. Dr. Ing. Ivan Dolejší CSc.( mimo jiné čestný člen Onkologického centra při UNESCO) uvádí ve své knize „Konec strachu“, že podmínkou vzniku nádorové buňky je dlouhodobější posun kyselosti tkáně a spolu s ním i dostatek cholesterolu.

I přesto, že zhruba 95% produkce kyselin v lidském těle vydýcháme, stále zůstává cca 5%, které musí organizmus zvládnout sám. Bohužel se zdá, že v dnešní době nemáme jinou možnost, než se obrátit na potravinové suplementy, ale jen ty, které jsou kvalitní a funkční a pokud možno eliminovat největší zdroje porušování acidobazické rovnováhy.

Existují lidé, kteří se dožívají v dobré kondici 100 i více let. Tuto možnost máme všichni. Jedním z důležitých předpokladů je "odkyselení" a doplnění chybějících minerálních látek v těle.